lunes, 16 de julio de 2012

Símbolos para nick

۩ ๑ ۞ ♥ ஐ • @ ღ ● ₪ √ ™ № ╬ ~ ξ € ﺕ ≈ ॐ ♪ ® ♂ ♀ û â î ♣ ♠ ◊ εїз ^ + * & % # ¨ o 0
»-> ø ¤ ? ¿ © † ♡ <-« ๏ ย ร ø ж ° ■ஹ ஸ ఋ ఊ ௌ ொ இ ౖ ௲ ூ ஃ ஊ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ ஜ ஞ ి ಔ ృ ూ ప ௯ ௮ ி ஞ ஜ ಋ
ౡౠ ౖ ಱ ಯ ಮ ಭ ಬ ↔ ↕ ﻬ ҳ̸Ҳ̸ҳ ± Ψ۝ ╦ ╩ § ▲♦ ¶ ∩ $ ¼ ½ ¾ x » « ╚> <╝❤♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪☀ ஐღ♂♀♥♡☜☞☎☏♠♣▣▤▥▦▩♬♪♩♭♪の☆→あⓛⓞⓥⓔ。°º¤•εïз
╬㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ ㊇㊈㊉㊊のஐღ
♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ♪ の ☆→ あⓛⓞⓥⓔ 。°º¤•εïз ╬㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖ ◊① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ™
╬ ღ ♂ ♀ ♥ ↔ ↕ → ← ▪ ๑ ▄ █ ▌ ✄ © ® ⁂ ░ ▒ ▒ ▓ ◊ ◦ ♠ ♣ ♪ の → ° ■ ♀ Ψ № ← ∑ ξ ζ ω ∏ √ ∩ ¤ ∞ ≡ ▄ ≠ ^_^ ─ = » « ﺴ ۩ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ▲ γ ō ◊♥╠═╝▫■□۩۞๑»«ஐҳ̸Ҳ̸ҳ©†εïз♪ღ♣♠•±җ۝°• ോ ൌ ് ൗ ൠ ാ ി ീ ു ൂ ൃ ಂ ಃ ಅ
ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಌ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ೠ ೡ ೦ ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௰ ௱ ௲ ભ મ ય ર લ ળ વ શ ४ ५ ६ ७ ८ ९॑ ॒ ॓ ॔ क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़ ॠ ॡ ॢ ॣ । ॥ ० १ा ि ी ु ू ृ ँ ं 
ः ॄ ॅ ॆ े ै ॉ ॊ ो ौ ् ़ॐ २ ڧ ڨ ை३ ஹ ஸ ್ರ" ಳ್௮ ಆ ಕ್ಷ್ ఋ ன ಠ್ ಳ್ ப ம உ ஊ ఊ ௌ ொ இ ౖ ௲ ூ ஃ ஊ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ ஜ ஞ ి ಔ ృ ూ ప ௯ ௮ ி ஞ ஜ
ಋ ౡౠౖ ಱ ಯ ಮ ಭ ಬ ҈ لّـّـّّا ® © җ ♥ ♂ ♀ ♥ ↔ ↕ ▪ ๑ ಕ▄ █ °¹²³∙ ▒ ◊ ◦ ♠ ♣ ♪ の →°■♀ Ψ №← ∑ ξ ζ ω ∏ √ ∩¤ ∞≡ ▄ ≠ ^_^ ─ = ≈≌ ﺴ۩๑ ๑۩۞۩๑ ▓ ▲ γ ō ╦ ╩ ε ┘ ┌ ╬ ω § Θ I ™ 
ۣ۞ ۝ ù ν ώ x ч ž ۩₪۩ﺴ۩๑ ೪.೫ ๑۩۞۩๑ »»--><--«« ๑۩۞۩๑๑۩ﺴ≈۩₪۩ ∂ † ‡ ‼ ﻙ ფ ﻍ ﻪა ბ გ დ ხ ჯ ჰ 
ჱ ე ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส •.:.•ോ سيف

ભ મ ય ર લ ળ વ શ ષ સ હ ઼ ઽ ા િ ી ુ ૂ ૃ ૄ ૅ ે ૈ ૉ ો ૌ ્ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স ঁ ং ঃ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ক খ গহ

ಐ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಝ ಞ ಲ ಶ ಹ ೀ ಾ ಿ ಧಿ ೈ ೋ ೌ ೬ ೂ ೄ

.:。✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*【】√ ¤ ∞ ㊝ ≡ ✖ ™ 乀 の♈ ◖◗♋ 灬 ≈ ◈Ш ǎ ☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◐

ค ๒ ς ๔ є Ŧ ﻮ ђ เ ן к l ๓ ภ ๏ ק ợ г ร t ย ש ฬ ץ א z

α в c ∂ ε ғ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я s т υ v ω x ү z

ά в ς đ έ ғģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ x ч ž
Grupo caras : ⊙▂⊙ .. ⊙0⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙

Grupo caras : ●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽● 
Cara 1: ಠ_ಠ 

Cara 2
ಥ_ಥ

Cara 3¯\(°_o)/¯ 

Cara 4
ب_ب

Cara 5: ◕ ‿‿ ◕Cara 6: m(><)m 
Cara 7: o(╥﹏╥)o

Cara 8: //(ㄒoㄒ)//

Cara 9: {{{(>_<)}}} 
                                      Princesa Leia StarWars: @-_-@ .. @-.-@ .. @>.<@ 


LETRAS PARA NICK EN  

з и й к л м но п р с т у ф х ц ч ш щъ ы ь э ю я ё ђ ѓ є ѕ і јј љ њ ћ ќ ў џ Ґ ґ 


BOLITAS CON LETRAS JAPONESAS 

㊊ ㊐ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ 


BOLITAS CON LETRAS 

ⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 


SIMBOLOS PARA CADA LETRA DEL ABECEDARO EN ASCII PARA MSN 

α в ¢ ∂ є f g н ι נ к ℓ м и σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z 

Д Æ Ά Ặ Ắ Ä Ẫ Å Ã À Á Â Ą Ẵ Ά Α Ā Ằ A Â À Á Ã Ä Å Å Æ д Λ ∂ Ǽ Δ А λ д Λª a ã ð â ẫ å æ ª ä å ắ ã â ằ ẳ ǻ ǽ à æ ą ά α â á à ã 

Ъ Ђ В β ß ฿ ļ З в B b ß ь В в Б β Ђ Ъ Ы Ь ъ ы ь Ъ Ђ ß ß ฿ lЗ в 

ŒœĎ ď Đ đ D d Ð ð Ď đ ď 

Ç ¢ ç ς с С Œ œ © כ ċ Ć ć ςс С Œ œ © כ ċ Ć ć ς Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ç ¢ ç ς Œ œ τ © CcÇ⊂çç©¢ 

Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ә ә Э з е Ё Έ Ε E e ë ê ξ Ê È É € Ë é è פ Є € ξ ∑ ∑ Ế Е Ề Ể Ễ é è έ є Є e ع Э є з э ε э ё Ę 

F ₣ ƒ ſ f ƒ ₣ ƒ F f ƒ ךּ דּ ∫ 

G Gg g G G Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ġ Ĝ ğ ģ Ģ Ğ G g ⓖ 

H Ĥ ĥ Ħ ħ Ή ŀl Η H h H h Ή ћ ђ ђ Ћ Ңн ң н Њ њ Ή ŀ ļ Ħ ĥ Ĥ ħ ђ н H h н 

І Ї ϊ Ϊ ί ι Ï ї Ί Ι I I Ί ¡ ϊ ï î Í í Ì ì Î î I I I ΐ I Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į ł İ IĨ 

ĵ Ј פֿ ∂ Ĵ 

k ќ ĸ к Қ қ к Ҝ ҝ Ќ Ќ К Ķ ķ ĸ κ 

Ŀ L L L L c l L l ŀ l £ l Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ₤ ζ £ 
м м М М Μ И Π п מ П π 

ⁿ Ν И и й η ñ ח Ñ Й Ŋ ŋ ή ή η n и й N Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ 

Ю ю О ם ט ο Ό Ο о ό Θ Ф Φ Ǿ ǿ ф ф σ ό θ θ Θ θ ó ò Ó Ò Ô ô Ö ö Õ õ Ό Ø ø Ợ ợ Ọ ọ ớ ờ O o о Ở Ờ Ớ Ổ ổ Ở Ợ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő 

Ѓ Г Ґ ґ Γ Я Я ® R R я r г Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř я ѓ 

Þ ρ p þ 

Ѕ § š Š § S ѕ s S s S s Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š 

Џ U Ụ Ủ Ứ Ừ Ử Ữ Ự u ΰ Ú ú Ù ù Û û Ü ü µ υ Џ Џ U ự ữ ử ừ u ц Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų ΰ υ ϋ ύ ϋ ύ џ μ Ц ц 

ν ٧ √ Ш Щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ ω ώ ώ ш щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ш Щ W w ω ώ ω ш щ Ŵ ŵ 

У ¥ ¥ Ч ч ¥ Ỳ ỳ Ỵ Ў ў ỵ у Ỷ ỷ У Ч ў ч Ў ¥ ÿ Ύ Ý Ÿ ¥ Ύ ÿ ý Ϋ Ύ γ Ŷ ŷ Υ Ÿ Ỳ ỳ Ҹ ҹ ע ץ 

Ź ź Ż ż Ž ž Z Z z Ž Z z ž Ζ ζ 


SOMBRAS Y BARRAS DIFERENTES PARA NICK 

█ ▌▐ ░░▒▓ ▓ ▒░░ ▓▒░░░ ░▒▓ ▓▒░ ▓▒░ ░▒▓ 

SIMBOLOS DE VOLUMEN O SEÑAL PARA NICK 

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▋▌ 

LETRAS PARA CREAR TU NICK EN ARABE O AFGANO 

  וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ 


LETRAS PARA CREAR TU NICK EN ARABE O AFGANO 

Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ ΦΧ Ψ Ω Ϊ ΫЁ Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ б в г д е ж 

BARRAS, TUBOS PARA ADORNAR TU NICK DE, HI5 MYSPACE, , YAHOO O CUALQUIER OTRO. 

╚╬╗ ═ ╬ ╦ ╩ ╦ ╣╝╠ ╧ ╨ ╫ ╪ ╥ ╤ ╢╡╟╞ ╜ ⌠⌡│┌ ┐└ ┘├ ┤┬ ┴ ┼ ╛╚╙╘╗╖╕╔╓╒║╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟ ╞ ╝ ╜ ╛ ╚ ╙ ╗ ╘ ╗ ╖ ╕ ╔ ╓ ╒ ║ ═ 

¯ ° `´ ~ ; € l ™ - / · v 8 ˜ = • ¤ ª ™ – — = ‘ ’ ‚ " " „ † ‡ • … ‰ ' ‹ › / £ ★ ¢ ☆ ♠ ♥ ♣ » // // |-| × ¢ £ ¥ § © ® µ † © ® % ‰ ¾ ½ ¼ ►¡ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ÷ × › ‹ > < — – - _ • ¤ · ¯ ¬ « » ± ‡ … ¸ „ ‚ ˜ ´ ` ' ¨ þ Þ ¶ ¿ ? ÷ © º ¹ ² ³ ■ ▪ ▫ ┼ ▲ ◥◣ »–(¯`v´¯)–» ♤ ⅛ ● ◈ ◎ ★ ☆ ⊕⊙♥ ¤ ♪ ♬ ▣ ♡ ▄ █ ▒ ▓ ■ □ ▲ ▼ ○ ● ♀ ♂ 1 ﬠ † ‡║ ╬╠ ╣∑ ▒ ╗╚ ═ ╝║ Ξ ﮓ ╬ ▓ ¶ ¤ ≈ Θ ♧ ♣ § ¨ ▓ ¶ Θ ♧ ♣ § ¨ »–(¯`v´¯)– » ♤ ⅛ ● ◈ ◎ ★ ☆ ☆ ⊕ 

בּ אּ נּ סּ ףּ פּ fi fl            fi fl שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ לּ כּ ךּ יּ טּ זּ וּ הּ דּ גּ בּ אּ        0 ! " # $ % & ( ) * + , - . /  0 ₫ ₧ ◊   پ چ ژ ک٢ ٣ ט٤ ٥ ٦ ٧ ٪ ٩ ٨ ن ه و ى ي ت ث ج خ ئ ؤ س ش ص מ ض ط ظ ع غ ف ق ل مל װ ױ ײ ׳ Л л Љ љ № لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠ ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ √ _ カ シ † ‡ ™ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ ∫ ≈ ≠ □ ● ◦ fl ₧ ‼ · ж Ж ֿ ׃ ـ · · ˙ َ ֽ ؟ ¤ Ώ ﺸ ﺴ˜ ˝ ; ΄ ΅ · δ б– — ― ‗ ₪ Ω Ώ Ω Ω № 8 " Ξ Ξ –" ψ Ψ φ « · · » « · · ¯ ˜ · ¨ ‚ …ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ¹ ² ³ ™ « » • ° º ± ‡ " † " † " fi fl שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ לּ כּ ךּ יּ טּ זּ וּ הּ דּ גּ בּ אּ נּ סּ ףּ פּ צּ קּ רּ שּ תּ וֹ בֿ כֿ פֿ ﭏ ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ ﮐ 

斘 ㉥ 妆 嚘 諁 詘 궰 彠 虰 諆 談 慎 螿 鰶 嶥 談 뗣彾 


eaåÅÁªãÃA bß(3B cÇç©¢C dðDÐ e€£E 

fƒF gGh µH i|졦I j¿J k|< Kl£L¿ 

m(v)(v) nñÑNn øغ°¤Õ()O pþPÞ q¶Q ®Rsr 

§$S ~|~¯|¯Tt uüµ|_|U Vv Wx× yÿ¥ zZ 


æÆŒ¬¨¯·Þþ ®©«¤§ ¿?²³¹±÷ ½¼¾‡†¦ 


(¯`·._.·[ŜŬРΣŘŜТДŘ]·._.·´¯) 
¨°o.O ŜŬРΣŘŜТДŘ O.o° 
×÷·.·´¯`·)» ŜŬРΣŘŜТДŘ «(·´¯`·.·÷× 
· ··^v´¯`×)ŜŬРΣŘŜТДŘ(×´¯`v^·· · 
,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (tu nick va aqui) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ 
Oº°‘¨ (tu nick va aqui) ¨‘°ºO 
- - --^[ (tu nick va aqui) ]^-- - - 
•·.·´¯`·.·• (tu nick va aqui) •·.·´¯`·.·• 
`·.¸¸.·´´¯`··._.· (tu nick va aqui) `·.¸¸.·´´¯`··._.· 
(¯`·._) (tu nick va aqui) (¯`·._) 
¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (tu nick va aqui) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' 
׺°”˜`”°º× (tu nick va aqui) ׺°”˜`”°º× 
·´)› (tu nick va aqui) ‹(`· 
¸„.-·~¹°”ˆ˜¨ (tu nick va aqui) ¨˜ˆ”°¹~·-.„¸ 
׺°”˜`”°º× (tu nick va aqui) ׺°”˜´”°º× 
(¯`·._.• (tu nick va aqui) •._.·´¯) 
—÷[(` (tu nick va aqui) ´)]÷— 
—(•·÷[ (tu nick va aqui) ]÷·•)— 
—¤÷(`[¤ (tu nick va aqui) ¤]´)÷¤— 
··¤(`×[¤ (tu nick va aqui) ¤]×´)¤·· 
·´¯`·­» (tu nick va aqui) «­·´¯`· 
]¦•¦[ (tu nick va aqui) ]¦•¦[ 
`·.,¸¸,.·´¯ (tu nick va aqui) ¯`·.,¸¸,.·´ 
[`·.] (tu nick va aqui) [.·´] 
(`·.·• (tu nick va aqui) •·.·´) 
•´¯¥¯`• (tu nick va aqui) •´¯¥¯`• 
•^v^–[ (tu nick va aqui) ]–^v^• 
•·´¯°· (tu nick va aqui) ·°¯`·• 
·°¯`·• (tu nick va aqui) •·´¯°· 
§.·´¨`°÷·..× (tu nick va aqui) ×..·÷°´¨`·.§ 
]|I{•------» (tu nick va aqui) «------•}I|[ 
•]•·´º´·» (tu nick va aqui) «·´º´·•[• 
𺰘¨ (tu nick va aqui) ¨˜°ºð 
<º))))><.·´¯`·. (tu nick va aqui) .·´¯`·.¸><((((º> 
- -¤--^] (tu nick va aqui) [^--¤- - 
~²ºº²~ (tu nick va aqui) ~²ºº³~ 
._|.<(+_+)>.|_. (tu nick va aqui) ._|.<(+_+)>.|_. 
..|..<(+_ (tu nick va aqui) _+)>..|.. 
-·=»‡«=·- (tu nick va aqui) -·=»‡«=·- 
•°o.O (tu nick va aqui) O.o°• 
+*¨^¨*+ (tu nick va aqui) +*¨^¨*+ 
––––•(-• (tu nick va aqui) •-)•–––– 
(¯`•¸·´¯) (tu nick va aqui) (¯`·¸•´¯) 
··¤(`×[¤ (tu nick va aqui) ¤]×´)¤·· 
—(•·÷[ (tu nick va aqui) ]÷·•)— 
·ï¡÷¡ï· (tu nick va aqui) ·ï¡÷¡ï· 
»--(¯`v´¯)-»Nick«-(¯`v´¯)--« 

<-._.·´¯)>- Nick -<(¯`·._.-> 

· ··^v´¯`×) Nick (×´¯`v^·· · 

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ Nick _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ 

Oº°‘¨Nick¨‘°ºO 

•·.·´¯`·.·• Nick •·.·´¯`·.·• 

`·.¸¸.·´´¯`··._.· Nick `·.¸¸.·´´¯`··._.· 

(¯`·._) Nick (¯`·._) 

¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'¨¯Nick¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' 

׺°”˜`”°º× Nick ׺°”˜`”°º× 

«--´¯`--–…·´--».-.- Nick -.-.«-`·…–--´¯`-----» 

=-[~_-¯¯-_~]-= Nick =-[~_-¯¯-_~]-= 

¤°.¸¸.·´¯`»«´¯`·.¸¸.°¤Nick¤°.¸¸.·´¯`»«´¯`·.¸¸.°¤ 

(¯`·.¸¸.·>>Nick<<·.¸¸.·´¯) 

¸¸.·´¯`·.¸¸.>Nick<.¸¸.·´¯`·.¸¸ 

☼ »–(¯`vNickv´¯)–» ☼ 

-·´¯`·._.·¤Nick¤·._.·´¯`·- 

((((¯`'·.¸°_«¤´¯`¤»°_Nick_°«¤´¯`¤»_°¸.·'´¯)))) 

((((¯`'·.¸(*)°_Nick_°(*)¸.·'´¯)))) 

(((¯`'·.¸(F)¸.·'´¯)))×·«¤´¯`·.»¤Nick¤«.·´¯`¤»·×(((¯`'·.¸(F)¸.·'´¯))) 

.·´`·.·´¯`·.›Nick‹.·´¯`·.·´`·. 

_(¯`·._ Nick _.·´¯)_ 

(.•ˆ•… Nick …•ˆ•.) 

((((¯`'·.¸°_«¤´¯`¤»°_Nick_°«¤´¯`¤»_°¸.·'´¯)))) 

´¨^`~[]-[- _°_°_°_\Nick//_°_°_°_ -]-[]~`^´¨ 

© ¸ . · . ¸¸.·'´¯¯`'·> ¬¬:[¬¬ °°[¬Nick¬]° ¬¬:[¬¬ ¸ . · . ¸¸.·'´¯¯`'·>© 

¤ø,¸_¸,ø¤®¹°-Nick-¹°®¤,¸_¸,,ø¤ 

(`·–• Nick •–·´) 

((¯`v´¯)) Nick ((¯`v´¯)) 

(¯`·._.·[ Nick ]·._.·´¯) 

.....::::::Nick:::::..... 

«¤´¯`¤»°_"Nick"_°«¤´¯`¤» 

(¯`·._(¯`·._ (*)Nick(*) _.·´¯)_.·´¯) 

(_.·´¯(_.·´¯ Nick ¯`·._)¯`·._) 

<º))))><¸.·´¯`·.¸ Nick ¸.·´¯`·.¸><((((º> 

«((¯`v´¯`v^v^·-<(¯`·. Nick .·´¯)>-·^v^v´¯`v´¯))» 

¨`~*'¤^v-¥-()->»[: Nick «<-()-¥-v^¤'*~´¨ 
.·*'^'*·._.·*'^'*·[o]=[ Nick ]=[o]·*'^'*·._.·*'^'*·. 

«(((¯`·._.-<(¯`·._ Nick_.·´¯)>-._.·´¯)))»-|¯_.·´¯)>- 

·-=¦[¯*^~Nick~^*¯]¦[:=-· 

·<(¦¯`·._ Nick_.·´¯¦)>· 

-=[:=- Nick -=[:=- 

๑۩۞۩๑oº*ºoºº''ººo.. _(*)Nick(*)_..oºº''ººoº*ºo๑۩۞۩๑ 

«-(¯`v´¯)--«...¤¸¸.·´¯`·.¸·.>>--» [[(%) aBel & lauRa (%)]]«---<<·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤...»-(¯`v´¯)-» 

·$29ℓαυRα & αBєℓ ·#·$#09AFFF●[·# ·$14те αмO 3o.o9.o4 ·#·$#09AFFF]●·# ·$14LoHacesTodoSpecial ~» αℓιмєитσ υи gяαи αмσя.. 

¤°••·.·´¯`·.·••·.·گ. *•[ Nick ]•*.گ.••·.·´¯`·.·••» 

[a=1]·#·$#FF0080 ̿ ̿ ̿'̵͇̿̿☠★ałεsιтaSaиchεz·$30|♥|·$9saитιagO☠☮/̵͇̿̿/'̿̿̿ ̿ ̿ ·$11ҳ̸Ҳ̸ҳ凸ҳ̸Ҳ̸ҳ·$#FFFF00웃❤유[/a] 
★ałεsιтaSaиchεz_|[°o.OLaBebeO.o°]|_•‡v‡¦ë×||©O•|яêßëLÐe|★ ·#·$0[·$4ҳҲҳ·$0]·$1 (Nick)·$0[·$4ҳҲҳ·$0] 


ıllıllı Nick ıllıllı 

|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ Nick ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲| 

★¬ |•‡•_|[°o.Nick.o°]|_•‡•|¬★ 

─═☆ Nick ☆═─ 

[*~~.[.x.].. Nick ..[.x.].~~*] 

☆•´¯¥¯`• ☆Nick ☆•´¯¥¯`• ☆ 

♪♪♪(¯`'·.¸♫♦ Nick ♦♫¸.·'´¯)♪♪♪ 

`'·.¸`'·.¸`'·.¸ ¸.·'´/¸.·'´/¸.·'´/ Nick /¸.·'´/¸.·'´/¸.·'´ `'·.¸`'·.¸`'·.¸ 

╠▓╣ ♥ Nick ♥ ╠▓╣ 

||•₪¤₪• Nick •₪¤₪• || 

♥•.•´¨`'°ºoO ♥ Nick ♥ Ooº°'´¨`•.•♥ 

·#·$47♥·$1☠·$47♥·$#8000FF Nick ·$47♥·$1☠·$47♥ 

☼ »–(¯v(_:..:Ÿǿύ КиΘω І´м Πöτ ğOoÐ:..:_) v¯)–» ☼ 

[c=4]अ๑۰۪۪۫۫●۪۫]|I{•------»☞ک!мþℓعмэи†э ïnçÕmþ®€nðïðØ☜«------•}I|[۰۪۪۫۫●۪۫۰ |͇ ͇ ͇ ͇|͇̿ ͇̿ ͇̿| |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿|[/c=48] 

[c=29](R)*-[♥..SєXч GιЯŁ..♥]-*(R)[/c] 

·$1Ƹ̵̡·$13Ӝ·$1Ʒ●·$13si мε κiεЯεεS·$1».*[·$13*ρidεмε*·$1]*.«·$13poR ReyeS ·$1●Ƹ̵̡·$13Ӝ·$1Ʒ 

[c=39]·#·&◊ ç(Ò_ó)p[/c=15] Nick [c=15]ç(Ò_ó)p 

·#[a=13]·$0°•·$11l||l·$0•°·$13Łάђ'[/a=11][a=11]и℮[R]℮д·$0°•·$11l||l·$0•°[/a=13]·$1 ∂eS∂e Qe тe Vι яOвαSтes мι αтeИ¢ιOИ_(8) 

·#·$8[a=13]•°●·$0Łάђ' [/a=8][a=8]·$13и℮[R]℮д·$8●°•·$8.[/a=13][a=13]&.·$0έђ ŁσØ ·$13Q[/a=8][a=8] αìí·$0[·$8!·$0]·$8,,[/a=13]·$0 

[a=#0098E1][c=31] εїз «| Nick |» εїз [/c][/a=#379BFF] 

·$13,1"【★】ॐ Nick【★】 

·$4 ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱц 

ॐ·$1♥- - --^[(*)·$48 Nick(*)·$1]^-- - -♥ 

[a=1]·$39(¯`• _) xxx (¯` ●»·$0 Nick·$39 «● ´¯) xxx (¯`• _)[/a] 

·$4,1..::我愛你::..·$·$0,1..: Nick :..·$·$4,1..::我愛你::..·$ 

·$9ıll·$·$6ıll·$·$38ıllı·$ ·$1 Nick·$ ·$38ıll·$·$6ıll·$·$9ıllı·$ 

[c=#E468F2]*escribe[/c][c=#A968F0] lo que [/c][c=#E468F2]quieras*[/c] 

[c=47]ஐ·•]•·´º´·»✿ℓα ιиѕυρєяαвℓє✿«·´º´·•[• ஐ[/c=20] 

·#·$#FF0080 ★-·$ ·$#0080FFNick ·$#FF0080-★ 

[c=8]●[/c=18][c=4]●[/c=18][c=3]●[/c=18] [c=13]Nick[/c=8] 

-●•·O·•●- Nick -●•·O·•●- 
·$9★·$[c=13]« Nick » [/c=8] ·$9ı·$6l·$38l·$ 

[웃ღ웃] Nick [웃ღ웃] 

·#·$#CA00CAன·$#FF2D96╔═·$#60BF00.♥.·$#1A8CFF Nick ·$#60BF00.♥.·$#FF2D96═╝·$#CA00CAன·$ 

ღ♡ღ (。◕‿◕。).ღ♡ღ"°¤*(¯`° "گ мþℓعмэи†є †ځ qﮞi٤r٥" °´¯)*¤° "ღ♡ღ (。◕‿◕。).ღ♡ღ 

[≈][❤][●][εїз][●][★] Nick [★][●][εїз][●][❤][≈] 
[a=1]·#·$6eS iMpSiBle dteNrLa ·$#00A4F2★.•.•° ·$13~lauRa~ ·$#00A4F2°•.•.☆ ·$6y eS La meJoLL[/a]·$0 


·$1Ƹ̵̡·$13Ӝ̵̨̄·$1Ʒ·$13.*றαятιтα*.·$1Ƹ̵̡·$13Ӝ·$1Ʒ 

[c=39][a=11]·#(*)·$0·.·.SrttÁ caaR[/a=20][a=20]ìíBeeñaa·$0.·.·(*)[/a=11][/c] 

[c=38](*)°°Oº°‘¨【★】Nick【★】¨‘°ºO°°(*)[/c] 

εїз♥ ♡ ❤ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨◐ ◑ ↔ ↕ ✎ ✟ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭♪ の ☆→ あ ぃ £ 
❤◈ △ ▲ γ┋ ︻ ︼ ¤ ▽ ㄒ ∵ ∴ ∷ ω ㊣ § ↘↙〓 ψ × ◢ ◣ ◥ ◤ 卍 ◇ × Ψ ▓ √ ¤ ∞≡ 灬 ˇ ● ﹌ ﹎ ╱ ╲ ※ ☆ ★゜・*.:。✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:*๑۩۞۩๑ҳ̸Ҳ̸ҳ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ Ⓛ Ⓡ ⓈⓏ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ ㊊㊐㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗ ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ ㊇㊈㊉ˋ▂ˊ ˋ0ˊ ˋ︿ˊ ˋωˊ ˋ﹏ˊ ˋ△ˊ ˋ▽ˊˇ▂ˇˇ0ˇ ˇ︿ˇ ˇωˇ ˇ﹏ˇ 

ˇ△ˇ ˇ▽ˇ ˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏˙ ˙△˙ ˙▽˙ 

Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř řŚ ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ 
č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň Ñ ň ʼn Ŋ ŋŌ ō Ŏ ŏ 
Ì Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÝÞ ß àá â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā Ăă Ąą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č Ç 
ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
а б в г д е ж з и й к л đ м но п р с т у ф й ů х ц ч ш щъ ы ь э ю я ё ђ ѓ є ѕ і јј љ њ ћ ќ ў џ Ґ ґ Ẁ ẁ Ẃ ẃ ẅ Ẅ Ỳ ỳ 
ﻮ ﻕ ﺼ ﺣ ﺊ ﮑ ףּ fi פּ ﮒ ﺋ ﺤ ﺽ ﻖ ﻯ ﻰ ﻗ ﺾ ﺥ ﺌ ﮓ צּ fl ﬠ קּ ﮔ ﺍ ﺦ ﺿ ﻘ ﻱ ﻲ ﻙ ﻀ ﺧ ﺎ ﮕ רּ שׁ שׂ שּ ﯼ ﺏ ﺨ ﻁ ﻚ ﻳ ﻴ ﻛ ﻂ ﺩ ﺐ 


leTras gRanDes paRa Tu niCk 


A= |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿| b= |̶͇̿ ̶͇̿ ̶͇̿) C= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿ D= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿) 


E= |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ F= |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿ g= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ̶͇̿ H= |̶ ̶ ̶ ̶| 


i= | J= ͇ ͇͇͇͇| K= |< L= |͇ ͇ ͇ ͇ 


M= |̿ V ̿| N= |̿ ͇| o= |͇̿ ͇̿ ͇̿| P= |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿' 


Q= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇͇̿|͇ R= |̿ ̿ ̿ S= ͇ ͇̿ ̿ T= ̿ ̿|̿ ̿ 


U= |͇ ͇ ͇ ͇ ͇| v= ͇ / W= |͇ Ë ͇| o tambien ͇ Ë ͇/ 


z= ̿ ̿/ ͇ ͇ 


 ̿|̿ ̿ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇͇̿|͇ |͇ ͇_͇| | |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ ̿ ̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿| 


凸(^_^)凸 ๑۩۞۩๑ (Tu Nick) ๑۩۞۩๑ 


ıllıllı (Tu Nick) ıllıllı ε[-ิิ_•ิ]з Tu nick ε[-ิิ_•ิ]з ●๋• (Tu nick) ●๋• 


㋛㋛ (Tu nick) ㋛㋛ ●±‡±● (Tu nick) ●±‡±● 


[웃ღ웃 ] 


╔╣█╠╗╚JђΘииγ╝╔╣█╠╗ 

۰۪۪۫۫●۪۫۰ (Nick) ۰۪۪۫۫●۪۫۰ 


ﱢﱟﱞﱡ۩ﱡﱞﱟﱢ Nick ﱢﱟﱞﱡ۩ﱡﱞﱟﱢ 

ک!мþℓعмэи†э 

Grabadora: lıllı ((((̲̅̅●̲̲̅̅̅̅=̲̲̅̅̅̅●̲̅̅)))) ıllı 
Ipod: 
╔═══╗ ♪ 
║███║ ♫ 
║ (●) ♫ 
╚═══╝♪♪ 
Cables: ─═☆☆═─ 

Persona con pancarta: 


╔═════════════════╗ 
║ Escribe tu mensaje aquí!..♥║ 
╚═════════════════╝ 


Adorno para firma personal. 

*´¨) 
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) 
(¸.•´ (¸.•` ¤ Escribe tu nombre 


Cabañas y palmeras 
|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ | 

• Salud: 

Inyección: ┣▇▇▇═─ 

Electrocardiograma: √v^√v^√♥ 

Curita: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ ) 

✩ ❦ ✉ ✇ ☄ ✂ ✌ ✏ ✔ ✖ & ✾ ✠ ✇ ✣ ✜ ✛ ❥ ❂ ❉ ❆ © ® ™ … ∞ ¥ € £ ƒ $ ≤ ≥ ∑ « » ç ∫ µ ◊ ı ∆ Ω ≈ * § • ¶ ¬ † & ¡ ¿ ø å ∂ œ Æ æ π ß ÷ ‰ √ ≠ % ˚ ˆ ˜ ˘ ¯ ∑ º ª ‽ ☀ ☁ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☐ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☫ ☬ ☭ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♔ ♖ ♗ ♙ ♚ ♜ ♝ ♟ ♧ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ ♲ ♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♸ ♹ ♺ ♻ ♼ ♽ ♾ ♿ ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅ ⚆ ⚇ ⚈ ⚉ ⚊ ⚋ ⚌ ⚍ ⚎ ⚏ ⚐ ⚑ ⚒ ⚓ ⚔ ⚕ ⚖ ⚗ ⚘ ⚙ ⚚ ⚛ ⚜ ⚝ ⚞ ⚟ ⚠ ⚡ ⚢ ⚣ ⚤ ⚥ ⚦ ⚧ ⚨ ⚩ ⚪ ⚫ ⚬ ⚭ ⚮ ⚯ ⚰ ⚱ ⚲
⊕ ¤ o O ♋ ㊝ ► ◄ ✿ ﻬ ✲ ■↔ ↕ ↘╬『』❣·•● ➸ ❝❞ ﹌ ➹ ❀ △ ▲ ∵ ∴ ∷ ♟ # ✖ ♂ ♀

.:。✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:*.:。✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:*


...mejor.•*¨*•.¸¸ღ♫•*¨*•.¸¸ღ♫•*¨*•.¸¸ღ♫•*¨*•.¸¸ღ♫•*¨*•.¸¸ღ♫

✿(◕‿◕)✿ ✿(◕‿◕)✿

❤☆҉‿↗⁀☆҉❤ ❤❤☆҉‿↗⁀☆҉❤❤❤☆҉‿↗⁀☆҉❤ ❤❤☆҉‿↗⁀☆҉❤❤
☆╮ \◒◡◒/ ☆╮ ☆╮ a ☞ ► ◄ ☜ 

─────────¸,o¤°``°¤o,¸
──────────(....◕¸¸◕....)
┼┼┼┼----───oOO—`*´—OOo─────┼┼┼​┼┼

.....()""'() ()""'()
....(◑♥◑)(◑♥◑)
....c('')('')̡c('')('')̡ ♥
★ n╚> ★ <╝★(ړײ)☆ √v^√v^√♥❀.•❤•.¸✿¸.•❤•øº°' ❀.•❤•.¸✿¸.•❤•øº°' (ノ^_^)ノ♥ ♥ヘ(^_^ヘ) 

► ✿◕‿◕✿‿↗⁀☆҉❤☆► 

(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯)
*`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´ 
¤ º° ¤`•.¸.•´ ¤ º°
...(¯`♥´¯)(¯`♥´¯)

_ (▒) (▒) 
(▒) (█) (▒ ) 
(▒) (▒ ) 
♥ ▒ ▒ ♥ ▓ █ ☼
........|"""""""""""""""""""""""""""|\\|_
.........| PaSaTe pOr mI FlOoG |||"|""\\__
.........|________________ _ _|||_|____|)

(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯)
*`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´
¤ º° ¤`•.¸.•´ ¤ º° ¤ Love It! ·.¸¸.·´¯`·.¸¸.☆♡
_________Miss You____________Miss You
______Miss You Miss _______Miss You Miss Yo
____Miss You Miss You M___Miss You Miss You M
___Miss You Miss You Miss You Miss _______Miss
__Miss You Miss You Miss You Miss _________Miss
_Miss You Miss You Miss You Miss You _______Miss
_Miss You Miss You Miss You Miss You Miss______M
Miss You Miss You Miss You Miss You Miss You__Mis
Miss You Miss You Miss You Miss You Miss You Mi_M
Miss You Miss You Miss You Miss You Miss You Miss
Miss You Miss You Miss You Miss You Miss You Miss
_Miss You Miss You Miss You Miss You Miss You Mi
__Miss You Miss You Miss You Miss You Miss You
____Miss You Miss You Miss You Miss You Miss Y
______Miss You Miss You Miss You Miss You M
_________Miss You Miss You Miss You Miss
____________Miss You Miss You Miss Yo
______________Miss You Miss You Mi
_________________Mis s You Miss
___________________M iss You
____________________ _Miss Y
____________________ __Miss
____________________ ___Mi

⋱ ⋮ ⋰
⋯ ◯ ⋯¨. ︵ .
¨︵¸︵( ░░ )︵.︵.︵..............^v^
(´░░░░░░ ') ░░░' )
.`´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^

» ♪~♪ d(⌒o⌒)b♪~♪➽ ✪( ✙‿✙ )▓► ◄▓ ➪ ※ ❂ ✖ ✜ ✰ ☻◘◘◘► ๑۩۞► ◄۞۩๑ ♥◕‿◕♥ (❤¸❤✿)
╚>♥♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨Ʒ♥\◒◡◒/ ♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨Ʒ♥♥<╝
¤*¨¨*¤.¸¸...¸.
\¸BUENOS DIAZ【ツ】
.\¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¸.¤
..\
☻/
/▌
/ \
Dispara esta flechita ▬▬▬► ♥ a las Diez Personas que no te arrepientes de haber conocido… Si te devuelven 5 tienes un gran Corazón… espero el mio! ★  ★    ★★    ★  ★  TﻉQﻉٱڸR٥
╬═╬ BAJA LAS ESCALERAS ... que hay una sorpresita !! Wink
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ ♥
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
::: (\_(\ ...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
*: (=' :') GRACIAS POR TU AMISTAD..♥..

☆✿☆═════════☆✿☆══════════☆✿☆
──♥─████──█─█████─█████─█───█─█████─♥──
─♥──█───█───█─────█───█─█───█─█──────♥─
──♥─████──█─█████─█───█─█───█─█████─♥──
──♥─█───█─█─────█─█───█─█───█─────█───♥
─♥──████──█─█████─█████─█████─█████──♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
.........!(@)'(@)""""**!(@)(@)***!(@)

──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▌
───▄▄██▌█ ░ ░ dubstep ░ ▐
▄▄▄▌▐██▌█ ░░ POUR TOUT LE MONDE !░░▐
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌
▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀( @)▀▘

۩ ۞ ۩ 

» > •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

» > ::: (\_(\ ...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
*: (=' :') :::::::: :::::::::::
» > •.. (,('')('')¤...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*

» > ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸

» >¸.•´¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸.•

» ♥☆♥ ☆【ツ】╚> ◔◟◔ <╝ 。(◕‿◕)。❆☣☣ …. ☣❆
 

simbolos de corazones

❤ ❥ ♡ ♥ ღ ɞ

Cara especial: ㋡

Ajedrez fichas negras

♛ ♚ ♝ ♞ ♜ ♟

Ajedrez fichas blancas

♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙

Cruces

☩ ☨ ☦ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✠

Flores para facebook

❀ ✿ ❁ ✾Copos de nieve

❇ ❈ ❅ ❄ ❆

Hombre de nieve:Símbolos de la luna:

☾ ☽

Clima

☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄

Símbolos Poker para facebook:

Poker negro: ♠ ♥ ♣ ♦

Poker blanco: ♡ ♢ ♤ ♧


Religión y creencias

☯ ✡ ☨ ✞ ✝ ☮ ☥ ☦ ☧ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭

Símbolos de Paz: ✌ ☮

Símbolos riesgo radioactivo y biológico

☢ ☣

Símbolos de escritura para facebook

✉ ✍ ✎ ✏ ✐✑✒ ⌨

Símbolo avión: ✈

Símbolos tijeras: ✂ ✄

Símbolo de verificado: ✓

Teléfonos: ☎ ☏ ✆ ☎

Reloj de arena y de manecillas: ⌛ ⌚

Calavera:Comida: ♨

Cara jarrón: 〠

Círculo dividido: 〄

MURCIELAGOS EN SIMBOLOS PARA NICK

︵︶︷︸︹︺

LETRAS PARA CREAR TU NICK EN ARABE O AFGANO

  וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ

LETRAS PARA CREAR TU NICK EN ARABE O AFGANO

Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ ΦΧ Ψ Ω Ϊ ΫЁ Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ б в г д е ж

BARRAS, TUBOS PARA ADORNAR TU NICK DE, HI5 MYSPACE, MESSENGER, YAHOO O CUALQUIER OTRO.

╚╬╗ ═ ╬ ╦ ╩ ╦ ╣╝╠ ╧ ╨ ╫ ╪ ╥ ╤ ╢╡╟╞ ╜ ⌠⌡│┌ ┐└ ┘├ ┤┬ ┴ ┼ ╛╚╙╘╗╖╕╔╓╒║╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟ ╞ ╝ ╜ ╛ ╚ ╙ ╗ ╘ ╗ ╖ ╕ ╔ ╓ ╒ ║ ═


<('o'< ^( '-' )^ (>‘o’)> v( ‘.’ )v <(' .' )> 

Símbolos orientales 
㊊㊐㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗ 
㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ ㊇㊈㊉ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` 
ヲ _ カ シ ニ Flechas 
➔⇧⇦⇨⇩➡➨➠➞➚➘➥➦➧➤⌦⌫➱➫➬➭➮➯▲►▼◄◢◥←→↑↓↔↕⇊⇉⇈⇇⇆⇅⇄↖↗↘↙↻↺↷↶↵↴↳↲↱↰↯↪↩⇐⇑⇒⇓⇔⇕⇖⇗⇘⇙➾➢➣➲➼➹➷➳➴➵➶➺➻➼➽《》︽︾><︿﹀ 

Estrellas 
✩★✵✡✧☆✸✱✺✽✪✹

Horoscopo 
♈ – Aries 
♉ – Tauro 
♊ – Geminis 
♋ – Cancer 
♌ – Leo 
♍ – Virgo 
♎ – Libra 
♏ – Escorpion 
♐ – Sagitario 
♑ – Capricornio 
♒ – Acuario 
♓ – Piscis
 

……….(…(`…-“’´´-…´)…)……….
…………..)……–…….–….(………..
…………./……(o…_…o)….\\……….
………….\\………(..0..)……./……….
……….__.`.-._…’=’.._.-.´.__…….
……./…….’#.’#.,.–.,.#’.#.’….\\…..
…….\\__))……….’#'……… ((__/…..
__xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_______xxxxxxxxxxxxxxxxx
________xxxxxxxxxxxx
__________xxxxxxxxx
____________xxxxx
_____________xxx
_____________xx
_____________*

......(\_/)
......( '_')
..../""""""""""""\======░
/"""""""""""""""""""\
\_@_@_@_@_@_/


……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovel.(....\............../....)
. \....\........... /..../
...\....\........../..../
....\..../´¯.I.¯`\./
..../... I....I..(¯¯¯`\
...I.....I....I...¯¯.\...\
...I.....I´¯.I´¯.I..\...)
...\.....` ¯..¯ ´.......'
....\_________.•´
......lo o o o o o ol
......lo o o o o o ol
......lo o o o o o ol

.(....\............../....)
. \....\........... /..../
...\....\........../..../
....\..../´¯.I.¯`\./
..../... I....I..(¯¯¯`\
...I.....I....I...¯¯.\...\
...I.....I´¯.I´¯.I..\...)
...\.....` ¯..¯ ´.......'
....\_________.•´

88888888888
____888______.d88b.
____888_____d8P__Y8b
____888_____88888888
____888_____Y8b.
____888______”Y8888
888____88
888___88__ d8b
888 _888__ 8888____.d88b____ d8888b___ d888b________
888888____ 98P___d8P__Y8b._ 888P____d88___88b_____
888 _888________88888888__ 888____888______888_____
888 __88__ 888___Y8b..______888____888______888______
888 ___88_ 888___ Y8b.______ 888_____988___88P_______
888 ____88 888____Y88888__ _888_______9888P_________

________00000000000000_______0000000000000________ ______000000000000000000__000000000000000000______ ____000000000000000000000000000000_______00000____ ___0000000000000000000000000000000_________0000___ __0000000000000000000000000000000000________0000__ __0000000000000000000000000000000000000_____0000__ _0000000000000000000000000000000000000000___00000_ _00000000000000000000000000000000000000000_000000_ _000000000000000000000000000000000000000000000000_ _000000000000000000000000000000000000000000000000_ __0000000000000000000000000000000000000000000000__ ___00000000000000000000000000000000000000000000___ _____0000000000000000000000000000000000000000_____ _______000000000000000000000000000000000000_______ __________000000000000000000000000000000__________ _____________0000000000000000000000000____________ _______________00000000000000000000________0000000000000________0000000000000_________ ______000000000000000000__000000000000000000_______ ____000000000000000000000000000000000000000000_____ ___00000000000000___000000000___0000000000000000___ __000000000000000___000000000___00000000000000000__ _0000000000000000___000000000___000000000000000000_ _0000000000000000___000000000___000000000000000000_ _0000000000000000___000000000___000000000000000000_ _0000000000000000000000000000000000000000000000000_ _0000000000___000000000000000000000___000000000000_ __000000000___000000000000000000000___00000000000__ ___000000000___0000000000000000000___00000000000___ _____000000000___000000000000000___00000000000_____ _______00000000____00000000000____0000000000_______ __________0000000_______________000000000__________ _____________0000000000000000000000000_____________ ______________000000000000000000000_______________ __________________000000000000000__________________ ____________________0000000000▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██
▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
█▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
█▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████_____Sexy?Sex
____?Sexy?Sexy
___y?Sexy?Sexy?
___?Sexy?Sexy?S
___?Sexy?Sexy?S
__?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Sexy?
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Se
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sex
___?Sex____?Sexy?Sexy?
___?Sex_____?Sexy?Sexy
___?Sex_____?Sexy?Sexy
____?Sex____?Sexy?Sexy
_____?Se____?Sexy?Sex
______?Se__?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sex
________?Sexy?Sexy?sex
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Se
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?S
________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?se
_________?Sexy?Se_______?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?Se_____?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?S____?Sexy?Sexy
_________?Sexy?S_?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?S
________?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Se
_______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy
______?Sexy
_______?Sex
_______?Sex
_______?Sex
______?Sexy
______?Sexy
_______Sexy
_______ Sexy?
________SexY


.......................................................$$$ 
|??™| ......................................................$$$$ 
|??™| ....................................................$$$$$ 
|??™| ...................................................$$$$$$$ 
|??™| ...........$$...................................$$$$$$$$...................................$$ 
|??™| ...........$$$$..............................$$$$$$$$$..............................$$$$ 
|??™| ...........$$$$$$........................$$$$$$$$$$..........................$$$$$$ 
|??™| ............$$$$$$$.....................$$$$$$$$$$......................$$$$$$$$ 
|??™| .............$$$$$$$$$................$$$$$$$$$$$.................$$$$$$$$$$ 
|??™| .............$$$$$$$$$$..............$$$$$$$$$$$..............$$$$$$$$$$$ 
|??™| ...............$$$$$$$$$$............$$$$$$$$$$$............$$$$$$$$$$$$ 
|??™| .................$$$$$$$$$$...........$$$$$$$$$$.........$$$$$$$$$$$$ 
|??™| ...................$$$$$$$$$$$........$$$$$$$$$.......$$$$$$$$$$$$$$..............$$$ 
|??™| $$$$.............$$$$$$$$$$$.......$$$$$$$$$.....$$$$$$$$$$$$$.............$$$$$ 
|??™| $$$$$$$..........$$$$$$$$$$$.....$$$$$$$$.....$$$$$$$$$$$$...........$$$$$$$ 
|??™| .$$$$$$$.............$$$$$$$$$$...$$$$$$$......$$$$$$$$$$..........$$$$$$$$$ 
|??™| ...$$$$$$$$$$.........$$$$$$$$...$$$$$$$....$$$$$$$$$$........$$$$$$$$$$ 
|??™| .....$$$$$$$$$$$$......$$$$$$$.$$$$$$$.$$$$$$$$.........$$$$$$$$$$$$$ 
|??™| ........$$$$$$$$$$$$$....$$$$$$..$$$$$.$$$$$$$.....$$$$$$$$$$$$$$$ 
|??™| ............$$$$$$$$$$$$$$..$$$$$.$$$$.$$$$$........$$$$$$$$$$$$$$$ 
|??™| ..............$$$$$$$$$$$$$$..$$$$$$$$$$$$$...$$$$$$$$$$$$$$$$ 
|??™| .................$$$$$$$$$$$...$$$$$$$$$$$$$$..$$$$$$$$$$$$ 
|??™| .........................$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
|??™| ........................$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
|??™| ..................$$$$$$$$$$$$....$$$$$$$$$...$$$$$$$$$$$ 
|??™| .............$$$$$$$$$$$$$$......$$$$$$$$$$$....$$$$$$$$$$$ 
|??™| ..........$$$$$$$$$$$$$.........$$$$$$.$....$$$$.....$$$$$$$$$$$ 
|??™| .........................................$$$$$$$...$......$$$$$,.......$$$$$$$ 
|??™| .........................................$$$$$$.....$.......$$$$ 
|??™| .............................................$$ ........ $.........$ 
|??™| ...........................................................$$

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´7o¢øøøo77´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´717¢´´´´1¢77´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶o´´7¢$¶¶¶1´´´1777777oo¢ø1´¢77´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶$´´11´´´´´´´7777777777777oooo1´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶´´17oøøo7777777777777777777777oø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶´77¢1´´o777777777777777777777711¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶´77¶´´¢o77777777777777777777777´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶´17ø´$o7777777777777777777777777´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶1´17oo777777777777777oooo7777777´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶o´´11777777777¢¢o777o1´ooo77o77´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶´1777777ooo777777¶øø111117´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶o´777777717´ø171´oøø´111´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶´´77o7771¶¶¶11oo¢7o71111o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´77111´´117ø¶¶¶´´ø7oøø1´´´77¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´71111177o´´´´´´¶oo1´111´´´1´´´´¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø77777oo¢ø´´´´771´111111117ø771´´ø¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶$1´´oøo¢ooo117¢$$71111111111111ooo71´¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶´´´171¢´´´111111´11111711111111´¢7771´¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶´´77777ø1111111111111111111111111øoo7´1¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶´1777ø¢´1111111111111711111111711´1¢17¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶´´7¢¢1´1117111111711111111111171111´´¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¢71´111171111117111111111111711111´ø¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶7o7´1711711771171117111111111111´1¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶¶´´´7´´7oø11111711111171117111111111´17¶$o¶¶¶¶¶¶ 
¶77177¢o¢77oo´117117111111111111111111oo71´´´oø¶¶¶ 
7´1ø¢777ooo7¢1´11111111111111111771´7¢ooooooo7´´´¶ 
o777111´1177o¢77111111111111111171´7¢o771111777o1ø 
o711´´´´´´11oo7ooo71´111111171111´¢oo71´´´´´´17o´1 
o11´´´´´´´´1ø177777¶oo7711´1111117$771´´´´´´´´17´$ 
ø´11´´´´´´11ø7711´´1´´´´´11´´´´7o7ø1711´´´´´´1111¶ 
¶´´11´´´1117¢´´´77¶¶$¶¶¶¶o1¶¶ø´1´´o1771´´´´´´´´´¶¶ 
¶¶´´177777´1´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$´´´´111´´´´´7¶¶¶ 
¶¶¶¶ooooo7ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶øøøøø¶¶¶¶¶¶¶¶


╔♫═╗╔╗ ★
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝


[►] |̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅] .ιllιlι.ιl 

▀▀▀█ ▀▀▀█ ★★★★★★ (●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×) 

....._|____________________,,__ 
..../ `--|||||||||||----------------------_] 
.../_==o ____________________| 
.....),---.(_(__) / 
....// () ),------ 
... 


::: (_( 
*: (=’ :’) :* 
•.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`»
 

ஜ۩۞۩ஜ♥ஜ۩۞۩ஜ♥ஜ۩۞۩ஜ♥ஜ۩۞۩ஜ♥ஜ۩۞۩ஜ 
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• 
::: (_( ...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...* 
*: (=' :') :::::::: ƒєʅɪȥ ɗɪʌ ɗє ʅʌ ɱʌɗɾє :::::::::: 
•.. (,('')('')¤...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...* 
...
 
╔══╗♫ ♪♪♪♪ 
║██║♪♪♪♪ 
║¨o•║♪♪♪ 
╚══╝.♫ MUSIC...!!
 

███۞███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃ 
▂▄▅█████████▅▄▃▂ 
I███████████████████]. 
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤...
 
... 
Ipod! 
╔═══╗ ♪ 
║███║ ♫ 
║(●)♫║ 
╚═══╝♪♪ 


╔══╦╦╗─╔═╦══╦═╦═╗─╔═╦╦═╦══╦═╦═╦═╗─ 
╚╗╔╣║║─║═║╥╥║║║╔╝─║═╣║═╣╥╥║║║╔╣═╣─ 
─║║║║║─║║║║║║║║║──╠═║║═╣║║║╔╣║║═╣─ 
─╚╝╚═╝─╚╩╩╩╩╩═╩╝──╚═╩╩═╩╩╩╩╝╚╝╚═╝─
 

█▀█▀█┼█▀▀┼┼┼█▀▀█┼█┼┼█┼█┼█▀▀┼█▀▀█┼█▀▀█ 
┼┼█┼┼┼█▄┼┼┼┼█┼┼█┼█┼┼█┼█┼█▄┼┼█┼┼█┼█┼┼█ 
┼┼█┼┼┼█▀┼┼┼┼█┼┼█┼█┼┼█┼█┼█▀┼┼█▀█▀┼█┼┼█ 
┼▄█▄┼┼█▄▄┼┼┼█▄██┼█▄▄█┼█┼█▄▄┼█┼▀█┼█▄▄█
 

.||. .|| |̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ | lıllı ((((̲̅̅●̲̲̅̅̅̅=̲̲̅̅̅̅●̲̅̅)))) ıllı 

█▓┼┼┼┼┼┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ 
█▓┼┼┼┼┼┼██████┼██████┼┼┼┼┼┼┼▓█ 
█▓┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼▓█ 
█▓┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼▓█ 
█▓┼┼┼┼┼┼┼┼█████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ 
█▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ 
█▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█ 

......( '_') 
..../""""""""""""======░ ▒▓▓█D 
/""""""""""""""""""" 
_@_@_@_@_@_/
 

__________¶___ 
| ................... ||l ""|""__,_ 
| _____________|||__|__|__|] 
(@)@)*********(@)(@)**(@).
 

. … . . . . .. ./¯/) 
. . . . . . . .. /¯ ./ 
. . . . . . . . /. . / 
. . . . . /¯`/’. .’/¯¯_ 
. . . . ./’/. /. . /. . /. /¯
 
... 
√ FANS: 
█100√ 
██200√ 
███500 
████1.000
 
¯`• ´¯) 
`• . , .•'(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤@"v"@... 
( `•.¸▀█▀ ░ █░░ █▀█ █░█ █▀▀ _ ( *♥* ) 
`•.¸ )░█░ ░ █░░ █░█ █░█ █▀▀ (♥,) - (♥,) 
.♥)▫ ▀▀▀ ░ ▀▀▀ ▀▀▀ ░▀░ ▀▀▀_ (♥,)(♥,) 
......( ░░ █░█ █▀█ █░█░░-:¦:- -:¦: 
`•.¸ )░░ ▀█▀ █░█ █░█░░(¯`• ´¯) 
¸.♥)▫ ░░ ░▀░ ▀▀▀ ▀▀▀░░`• . , .• 
(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯) ¤
 


(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅ _̅_̅_̅() 

__$$$$_______________###$$$_______________##### 
_$$$$$$____________$$$#$#$#$#____________######_ 
_$$$$$$$________$$$$$$$$########________#######_ 
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$__#########_____#######__ 
__$$$$$$$____$$$$$$$$______########____#######__ 
__$$$$$$$__$$$$$$$$$________#########__#######__ 
____$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_#####____ 
_____$$$$$$$$__________`-.¸.-`________########___- - - - - - - - - - 
______$$$$$$$$$$$$$__________#############______ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______#################____ 
____$$$$$$$$$$$$___$$$____###___############____ 
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__#####__#############___ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####################___ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__###################____ 
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____#################_____ 
________$$$$$$$$$$____________##########________ 
______$$$$$$$$$$$$$__________#############______ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______############### 

٩͡[๏̯͡๏]۶ 
</> 
_/_
 
▃▅▆▇█ █▇▆▅▃ 


[̲̅E̲̅][̲̅s̲̅][̲̅c̲̅][̲̅r̲̅][̲̅i̲̅][̲̅b̲̅][̲̅e̲̅][̲̅ ̲̅][̲̅d̲̅][̲̅e̲̅][̲̅ ̲̅][̲̅f̲̅][̲̅o̲̅][̲̅r̲̅][̲̅m̲̅][̲̅a̲̅][̲̅ ̲̅][̲̅d̲̅][̲̅i̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅n̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅] 


T-T:Se refiere a que estas llorando...las T son los ojos con lagrimas y el - la boca. 
>_> o <_<*: Se refiere a una expresión de Que hiciste?! o Mira lo que pasó. 
@w@*: forma una cara perturbada la Arroba significa los ojos y lo W su boca. 
=)*: Cara feliz = representan los ojos y el ( ) la sonrisa. 
¬¬*: Forma la cara de envidia, vigilancia o molestia tambien se usa de la forma ¬_¬ 
¬///¬*: Cara pervertida el signo ¬ significa los ojos y las // el rubor. 
(0)o_o(0)* Escuchando música, se suele usar en chats y en mensajería instantánea. 
,,!,,. imaginense (Britniseñal) 
^-^*: carita de felicidad 
xD: usado para expresar una carcajada. Representa una carita riéndose, la "x" son los ojos (los ojos en cruz representan caricaturas muertas) y la "D" es la sonrisa. Esta carita representa una abreviacion de; "Me muero de risa", o "Me cago de la risa". 
xP: usado para expresar una risa sacando la lengua (como de "Travieso". No tiene traducción. Representa una risa traviesa, la "x" son los ojos cerrados y la "P" es la boca sacando la lengua. 
@_@': Referencia a la serie de dibujos animados Futurama, representa la figura del Hypnotoad o el Hipnosapo (All The Glory to the Hypnotoaaad!). 
D: : la D representa la boca y los dos puntos los ojos. Se usa para expresar angustia o miedo. 
Dx : Contraparte del famoso "xD", se usa para demostrar desesperación extrema. 
T_T : Es la carita llorando, en donde las T son los ojos vertiendo lágrimas. 
n_n : variante de "^_^" 
u_u : similar a "D:", variante de "n_n" 
n_ó : carita guiñando un ojo 
^3^ : el 3 representa la boca de un rostro expresando suma fascinación. 
m/ : representación de la mano "haciendo cuernos", signo distintivo de quienes gustan de la música metal. 
>.< : Cara de enojo o disgusto

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Hola amigo recuerda , el Spam esta totalmente prohibido , respeta a los demas y pasatelo bien ¡¡

Bienvenido :D